top of page

ONZE SERVICES

We faciliteren strategische, HR en veranderprocessen op een nuchtere, speelse en diepgaande manier.  We gaan voor het goud in elk proces dat we faciliteren. We zoeken de inspiratie, de energie, de toekomst die zich wil ontvouwen. We zetten elke stap bewust om te komen tot wat juist is en werkt. 

INSPIRERENDE MISSIE VISIE STRATEGIE

​Wij ondersteunen in 

 • Het formuleren van een krachtdadige, coherente visie op de toekomstige werking van uw organisatie (missie, lange-termijn doelstellingen en strategie), geënt op de trends en uitdagingen in de omgeving

 • Het definiëren van strategische thema’s en kritische succesfactoren

 • Het identificeren van strategische initiatieven

 • Het vertalen van de strategie in KPI’s of maatstaven

 • Het aligneren van de organisatie (structuur / design) en het doorvertalen van de strategie naar persoonlijke & teamdoelstellingen

 • Het formuleren van ondersteunende kernwaarden

 • Het formuleren van een innovatief & strategisch HR-beleid

We maken gebruik van erkende raamwerken zoals Kaplan & Norton, Blue Ocean Strategy, Business model canvas, ea. 

DUURZAAM VERANDERPROCES

Wij ondersteunen in

 • Het helder maken van de huidige situatie

 • Het ontdekken van de toekomst die zich aandient of zich wil ontvouwen

 • Het definiëren van de gewenste toekomst

 • Het prototypen van vernieuwende initiatieven

 • Het begeleiden van de verdere implementatie

Wij zijn expert in de U-Theory, Appreciative Inquiry, gecertificeerd organisatie-opsteller, Change agents, Visual Storyteller.

INNOVATIEF ORGANISATIEDESIGN

Wij ondersteunen in  

 • Het zichtbaar maken van de impact van het huidig organisatiedesign op de slagkracht van uw organisatie en op de betrokkenheid, motivatie van uw medewerkers

 • Het uittekenen van het kernproces van uw organisatie

 • Het mappen van het huidig en gewenst organisatiegedrag(mensen / cultuur / leiderschap)

 • Het ontwerpen van een nieuw, innovatief organisatiedesign

 • Het meer klantgericht werken

 • Het zelfsturend maken van teams 

 • Het evolueren van functies naar rollen

 • Het inzetten en ontwikkelen van talenten van medewerkers 

 

We zijn gecertificeerd adviseur Innovatieve Arbeidsorganisatie, expert in Reinventing Organisations, digital transformer.

VERSTERKENDE TEAMBUILDING

Wij ondersteunen in

 

 • Het creëren van verbinding met de diepere lagen van wat jullie als team verbindt

 • Het zichtbaar maken van de kracht van elkeen binnen het team

 • Het inzetten van de wijsheid binnen het team

 • Het versterken en laten groeien van het team

We zijn expert in cirkelwerk, Teamcoach, Heart IQ coach, Mindfulness practitioner, Leadership

BEST PRACTICE HR MANAGEMENT

Als gecertificeerd Q7Leader expert ondersteunen & faciliteren we

 • De implementatie van een best-practiceeenvoudig, objectief, geïntegreerd en geautomatiseerd HR-management proces. 

 • Heldere rolbeschrijvingen met duidelijke verwachtingen en objectieven

 • Een link tussen rollen, verwachtingen, objectieven, persoonlijk ontwikkelplan, evaluatie ifv competentie, talent en performantie, waarden, resource & succession planning, reward

 • Eenvoudig te implementeren SaaS-model

We ondersteunen leidinggevenden met;

 • Rapporten op maat , HR analytics & benchmarks

  • Inzicht in onder-en over-performance

  • People management issues & sterktes

  • Inzicht in ontwikkelbehoeften & loopbaanpaden

  • Inzicht in de evolutie van de talent pool 

  • Inzicht in resource & succession planning

  • Data-driven en objectieve HR-beslissingen

 • Talent & performantie reviews 

 • Een gestandaardiseerd en objectief wervingsproces

 • Geautomatiseerd reward systeem

 • Een HR-proces dat werkt, efficiënt en effectief.

bottom of page