top of page

Inspirerende missie - visie - strategie

IMG_7671_edited.jpg

Stap 1

Verbinding met wat is

We faciliteren een  strategische dialoog over de belangrijkste trends in de omgeving en de sterktes en zwaktes binnen de organisatie. Deze dialoog leidt tot het bepalen van de change agenda en een consensus over de belangrijkste strategische thema's.

Seeing & Sensing & Presencing

Strategy Mapping.png

Stap 2

Missie - Visie - Strategie

Stap 2 is het helder krijgen van de missie, de rol of nog de Why van de organisatie. Het is het verbinden met de reden van bestaan van de organisatie. Samen ontdekken we het ambitieniveau en vertalen deze in key milestones. De visie op de toekomst is dan helder. We bepalen de strategie, de weg, aan de hand van de strategy mapping techniek. We identificeren de belangrijkste hefbomen.

Crystallizing

IMG_3969.jpg

Stap 3

Strategisch Actieplan

Vanuit de analyse, de verbinding met hoofd en hart, maken we de vertaalslag naar actie. We inventariseren, selecteren en prioritiseren strategische initiatieven, gelinkt aan de hefbomen in de strategie. Het zijn die initiatieven die een verschil maken en leiden tot buiten-gewone resultaten. Om tijd en ruimte te creëren bepalen we vaak ook een 'stop-doing'-lijst. 

Enacting

Analysing Data

Stap 4

Meten is weten

Gelinkt aan de strategie, bepalen we de major KPI's, samen met hun targets. Op deze manier beschikken we over een balanced scorecard, die toelaat om de mate van implementatie van de strategie en de performantie te evalueren en te communiceren. We vertalen de strategie in het budget en een meerjarenplan.

Data

Rowing

Stap 5

Strategie voor iedereen

Het vertalen van de strategie naar iedereen binnen de organisatie is key, en vaak maatwerk. We bepalen samen de aanpak, op basis van best practices, om de alignering te realiseren. We doen dit zowel vanuit een top-down, als een bottom-up proces. Doelstelling is dat het voor éénieder helder is hoe hij of zij kan bijdragen tot de strategie. 

Alignment

Professional Meeting

Stap 6

Strategie = continu proces

We zetten een governance proces op, waardoor de focus op strategie-implementatie wordt vastgezet binnen de organisatie. We creëren strategy review meetings, gericht op evalueren, leren en het creëren van voortgang. We baseren ons op de principes van de lerende organisatie. Zo maximaliseren we de kans op succes.

Review & Learn

bottom of page